GCC Moodle News

[SDO] 2022 - 2023 學年之學長招募

[SDO] 2022 - 2023 學年之學長招募

by TSUI Genevieve Hin Ha -
Number of replies: 0

各位同學:

喺呢到想提提大家, 今年嘅PEER TUTOR 招募開始咗啦!

新同學去到新環境, 一定唔多唔少都會覺得緊張, 擔心自己難適應。

我哋宜家誠意邀請同學們参與做2022-23 學年學長, 期望你哋可以喺新學年向新同學分享你哋喺宏恩嘅點滴, 陪伴佢哋適應校園嘅生活。


作為PEER TUTOR, 絕對喺可以提升自己人際關係同溝通技巧嘅好機會!

SDO 會提供唔同嘅訓練給PEER TUTORS, 增強大家對別人需要嘅敏銳觸覺, 提供適切嘅關心同幫助, 學習和實踐僕人領袖嘅特質!

 

申請詳情可留意SDO 發出之有關電郵

申請日期由即日至五月三日(星期二)

如有任何問題,請電郵至sdo@gratia.edu.hk

期待收到你的報名或查詢。