GCC Moodle News

社工學會舉辦: 前線社工分享會

 
Picture of Student Development Office GCC
社工學會舉辦: 前線社工分享會
by Student Development Office GCC - Wednesday, 4 November 2020, 5:44 PM
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIsT_4zRkylApDydfDGlu5dxDuN27WCU3Dx4R66RCXyrtovA/viewform

請直接CLICK入此GOOGLE FORM 報名~!


陸永基先生--在社福界打滾超過10年, 

飽歷風霜, 中途亦曾轉行...究竟一路走來,歲月留下了怎樣的足跡予他? 

又憑著什麼,令他兜兜轉轉又吃"回頭草"? 千里馬又曾否遇上他的伯樂?! 

社工啊社工,究竟呢個行業是否 "只是近黃昏"?  


一切一切,想知答案既, 自己問佢本尊吧~ 費用全免~ 擺明益街坊~! 

記得參與! 

日期: 西曆11月16 日 (令和2年) 星期一

時間: 12:00-1:30 (當然係中午, 唔通夜晚咩)

地點: 學校圖書館/ 你的書房 (設有ZOOM 形式)

聯絡: 外務副會長 潘冠昌 先生 (6742 7012)

報名: 海報右下角有 QR CODE