GCC Moodle News

SDO- 27-9-2023 冰皮月餅製作

SDO- 27-9-2023 冰皮月餅製作

LAU Kee Kwan -
回帖数:0

各位同學

中秋將至, 是人月兩團圓的節日, 有無諗過親身手做月餅送俾家人, 朋友, 伴侶, 心儀對象以表心意?

機會黎啦! 27-9-2023 13:00-14:30 在202室有冰皮月餅製作, 可以又食又拎, 每人有兩個冰皮月餅連包裝取走。

日期時間: 27-9-2023( 星期三)  13:00-14:30

地點: 202室

費用: $20 (請15/9 或之前交費用到202室給counsellor)

報名: https://docs.google.com/forms/d/1pJkp27kebGrfk1ir026p7BnPozXSsl8HCwlyqzkS-t0/edit